Transparentność darowizn w marketingu społecznie zaangażowanym

Abstract
Opracowanie dotyczy informacji na temat darowizn przekazywanych przez firmy podczas kampanii marketingu społecznie zaangażowanego. Zaprezentowane rozważania dowodzą, że brak transparentności takich informacji może wprowadzać w błąd konsumentów, co do wielkości udzielanego wsparcia, i w konsekwencji zmniejszać skłonność uczestników kampanii marketingu społecznie zaangażowanego do pomagania potrzebującym.
Description
Keywords
Citation
Zasuwa, G. (2014), Transparentność darowizn w marketingu społecznie zaangażowanym, w: S. Fel (red.) Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna. Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 131-142.
Belongs to collection