Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych

Abstract
Na etapie analizy rynku poprzedzającym zastosowanie odpowiedniej procedury określania wartości nieruchomości ważnym elementem jest określenie zmienności cen nieruchomości w czasie, a w przypadku, gdy wpływ przesunięcia transakcji w czasie jest istotny dla zmienności cen, należy dokonać korekty cen transakcyjnych w zgromadzonej bazie nieruchomości. Istotne znaczenie tego etapu procedury wyceny potwierdzają wydarzenia ostatnich lat na polskim rynku nieruchomości. O ile jeszcze 5-10 lat temu ceny nieruchomości w sposób przewidywalny i regularny kształtowały się zgodnie z niewielką tendencją rosnącą, to począwszy od 2003 roku rynek nieruchomości w Polsce wszedł w okres tzw. boomu i dla cen rynkowych zaobserwowano bardzo duże wzrosty cen. Różnice pomiędzy jednostkowymi cenami rynkowymi za nieruchomości podobne mogły się różnić o kilka czy kilkanaście procent z miesiąca na miesiąc, a nieuwzględnienie tych zmian w czasie podczas wyceny mogło doprowadzić do znacznego niedoszacowania wartości nieruchomości. Celem artykułu jest określenie przydatności modeli statystycznych do wy- krycia i określania zmian cen w zgromadzonej bazie nieruchomości oraz ich zastosowanie do skorygowania cen ze względu na przesunięcie transakcji w czasie.
Description
Keywords
Citation
Frukacz M., Popieluch M., Preweda E.: Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 2011
Belongs to collection