Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Abstract
Monografia Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem akcjami ratowniczo-gaśniczymi pod względem logistycznym. W publikacji przedstawiono możliwości tworzonych rozwiązań systemowych oraz wyników prowadzonych prac badawczych związanych z szeroko pojętym kierunkiem bezpieczeństwa, realizowanych w CNBOP-PIB projektów badawczych. Zaprezentowano efekty projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: DOBR-BIO4/047/13419/2013 pt. „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych”, oraz DOBR BIO4/051/13087/2013 pt. „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”. Publikacja została podzielona na 3 główne części: W części pierwszej autorzy zaprezentowali referaty omawiające zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania kryzysowego w rożnych aspektach, jak i przykłady wykorzystania innych podmiotów w prowadzonych akcjach ratowniczych i prewencyjnych. W części drugiej przedstawiony został materiał dotyczący możliwości wspomagania decyzji dowódczych poprzez zastosowanie aparatu pomocniczego dostarczającego uzupełniających danych i informacji niezbędnych do wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych. W części trzeciej przedstawiono cenne doświadczenia praktyków wynikające ze zderzenia wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem w ramach konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w konkretnych warunkach środowiskowych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection