Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a

Abstract
David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
Description
Keywords
Citation
T. Żuradzki, Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a, "Kwartalnik Filozoficzny" XXXVIII/4 (2010): 85-109
Belongs to collection