Metodologia doboru próby do badań ilościowych. Założenia i realizacja

Abstract
W niniejszym artykule ukazano założenia doboru próby do badań komptenecji informacyjno-komunikacyjnych i międzykulturowych pracowników i pracodawców na rynku pracy województwa śląskiego. W badaniach ankietowych założono losowy dobór próby. Obliczono trafność i rzetelność pomiaru (skal). Dokonano korekty ustalonych wcześniej założeń.
Description
Keywords
Citation
Badura, G., Susabowska, K. (2012) Metodologia doboru próby do badań ilościowych. Założenia i realizacja. In: Sobieraj, I. (ed.) Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Warszawa: WN Scholar.