Między bajką a perwersją – pornografia i erotyka fanowska w środowisku internetowym na przykładzie fandomu My Little Pony: Przyjaźń to Magia

Abstract
Niniejsza pracajest próbą opisania zjawiska pornografii i erotyki fanowskiej, na przykładzie dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach i obecnego także w Polsce fandomu My Little Pony: Przyjaźń to Magia. Pokazuje ona szczególne cechy treści erotycznych tworzonych w ramach fandomów, odróżniające jeod komercyjnej pornografii, a także rekonstruuje społeczny kontekst ich rozpowszechnianiai odbioru. Praca wykorzystuje dane ankiety przeprowadzonej przez jej autora wśród blisko dwóch tysięcy twórców i odbiorców erotyki My Little Pony oraz analizę wiodących stron fanowskich zawierających tego typu materiały. W warstwie teoretycznej praca czerpie z dorobku wielu autorów z dziedziny studiów fanowskich, przede wszystkim Johna Fiskego i Henry’ego Jenkinsa. Analiza wykorzystanych w niejmateriałów źródłowych prowadzona była w paradygmacie krytycznej analizy dyskursu Teuna van Dijka.
Description
Keywords
Citation
Bajor, J. (2015). Między bajką a perwersją – pornografia i erotyka fanowska w środowisku internetowym na przykładzie fandomu My Little Pony: Przyjaźń to Magia.