Związek władzy i wsparcia społecznego z religią w tle. Idea ukrytych teorii i możliwości ich regulacji w obszarze pracy socjalnej

Abstract
Description
Citation
Pasikowski, S. (2014). Związek władzy i wsparcia społecznego z religią w tle. Idea ukrytych teorii i możliwości ich regulacji w obszarze pracy socjalnej. W: M. Patalon (Red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej (s. 31-44). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.