List Bryzejdy do Achillesa (przekł. Damian Sochacki)