Nowoczesne technologie oraz innowacyjność w procesach zarządzania

Abstract
Skuteczne zarządzanie może przesądzić o sukcesie w organizacji, instytucji czy firmie. Zasadniczym celem opracowania było poszukiwanie nowoczesnych technologii (rozwiazań) do wsparcia procesów zarządzania. W celu sprawnego wdrożenia nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedstawiono strategie informatyzacji organizacji, instytucji i firmy w tym budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr. Opisano zastosowanie budżetowania zadaniowego dla finansowania rozwoju nowoczesnych technologii. Przedstawiony został także handel elektroniczny, który pomaga zapobiegać korupcji oraz system przekazywania wiedzy na odległość (e-learning).

Effective management determines the success of the organization, institution or company. The basic aim of this work was to search for modern technologies (solutions) to support managing processes. The starategies for informatisation of organizations, institutions or companies including Integrated IT systems for logistics, finances and HR are suggested to implement modern technologies for management efficiently. The system of performance-based budgeting is presented for financing development of modern technologies. The author discusses also e-shopping, which helps to prevent corruption and the e-learning solutions.
Description
Keywords
Citation
Kuck J., Nowoczesne technologie oraz innowacyjność w procesach zarządzania [w:] Limański A., Milic-Czerniak R., Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, UKiP J&D Gębka, Katowice 2013