Pielgrzymowanie do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej

Abstract
Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej należy do najbardziej znanych ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich. Jest też najważniejszym sanktuarium w archidiecezji przemyskiej. Według danych szacunkowych, w ostatnich latach Kalwarię Pacławską odwiedza w ciągu roku około 250 tys. osób. Ze względu na rozwijany w nim kult Męki Pańskiej, sanktuarium to nazywane jest często Jerozolimą Wschodu lub Podkarpacia, zaś ze względu na kult cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej – Jasną Górą Podkarpacia. W opracowaniu przedstawiono formy i wielkość ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Dokonano także analizy zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium oraz rozkładu ruchu pielgrzymkowego w ciągu roku.

The sanctuary in Kalwaria Pacławska is one of the most popular pilgrimage centres in Polish Carpathian Mountains. It is also the most important sanctuary in the Archdiocese of Przemyśl. In recent years an estimated number of 250,000 people per year have visited the place. Because of the developing devotion to the Lord’s Passion, the sanctuary is often called the Jerusalem of the East or the Jerusalem of Podkarpacie; it has also been dubbed The Bright Mount of Podkarpacie („Jasna Góra Podkarpacia” – referring to the Jasna Góra Monastery in Częstochowa, the most famous shrine of the Virgin Mary in Poland) because of the cult of the miraculous painting of Our Lady of Calvary.
Description
Keywords
Citation
Akademia Pomorska w Słupsku
Mróz, F. (2009). Pielgrzymowanie do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin (s. 388-398). Akademia Pomorska w Słupsku