“Culture of ours neighbors” – basic course on the history of Central Europe

Abstract
Description
Citation
W: Chmura-Rutkowska I., E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska (red.) 2014. Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej. Kraków: Impuls