Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole

Abstract
Kategoria „innego” obecna jest w wielu obszarach życia społecznego, w tym również w szkole. Pojęcie „inny” często tożsame jest z pojęciem „obcy”. Uczeń, który traktowany jest jako „inny”, jest równocześnie postrzegany jako „obcy”. Celem artykułu jest przedstawienie różnicy pomiędzy terminami „inny” a „obcy” oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ujęcie „innego” z perspektywy życia szkolnego. W związku z negatywnym oddźwiękiem rozważanego w artykule pojęcia niniejszy tekst jest próbą zwrócenia uwagi na możliwość zastąpienia potocznie pejoratywnie postrzeganego terminu „inny” pojęciem o neutralnym zabarwieniu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection