Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwem wiedzy

Abstract
W teorii i praktyce edukacyjnej wzrasta znaczenie mass mediów jako źródła przekazu treści kształcenia oraz wartości edukacyjnych. Mass media stają się także powodem niepokoju, gdyż zbyt łatwo i zbyt często prezentują aspołeczne treści i wzory zachowań. Studia nad edukacyjnym kontekstem mass mediów pokazują, że rozwój informacyjny oraz rozwój technologii komunikacyjnych niesie ze sobą szanse i zagrożenia dla rozwoju osobowości uczniów. W szkole epoki Sieci potrzebny jest inny nauczyciel. Większość autorów podaje, że ma on być przewodnikiem, partnerem wspierającym ucznia w jego rozwoju. Autor podjął próbę ukazania problemu szkoły w epoce Sieci oraz wskazał na pozytywy i negatywy tej sytuacji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection