Mądre korzystanie z mediów elektronicznych jako warunek budowania własnej tożsamości

Abstract
Znaczenie mediów we współczesnym świecie może być oceniane w pozytywny, jak i negatywny sposób, jako wyraz postępu technicznego, możliwość szybkiego kontaktowania się z drugimi i natychmiastowego znajdowania ważnych informacji, źródło rozrywki i nauki. W obliczu niepokojących zjawisk, jakie na masową skalę obserwuje się w emitowanych programach telewizyjnych czy internetowych, należy z całą powagą zadawać pytanie: czy bierny i bezrefleksyjny odbiór treści prezentowanych w środkach masowego przekazu nie zagraża dzisiaj konkretnym osobom, rodzinom, społecznościom, narodom, światu? Posłużono się w pracy metodami badań jakościowych w celu zgłębienia problematyki odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych traktowanych tu jako warunek budowania własnej tożsamości. Dzięki zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego uzyskano odpowiedzi od 103 młodych osób dotyczące takich zagadnień, jak: metody ograniczania zbytniego korzystania z mediów; wartość wolności i odnajdywania tożsamości w kontekście mediów; wychowawcze zagrożenia związane z mediami; działania w zakresie mądrego korzystania z mediów. Wciąż potrzeba dyskusji, rozmów i refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z mediów elektronicznych, by w konsekwencji budować mądrze swą własną tożsamość i być jej świadomym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection