Innowacje w finansowaniu polityki społecznej

Abstract
Autorzy niniejszego rozdziału skupiają się na ukazaniu tematyki związanej 2 przykładami wybranych innowacji w finansowaniu polityki społecznej. Przedstawione zostaną rozwiązania niemieckie, bazujące w dużej mierze na dotacjach publicznych. W celu skonfrontowania rozwiązań europejskich ze stosowanymi na innych kontynentach, autorzy przybliżają model australijski i kanadyjski, co w ich założeniu stanowić ma przyczynek do dyskusji na temat ewentualnego transferu innowacji na krajowy grunt.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz, T. Barszczewski, Innowacje w finansowaniu polityki społecznej – w: „Innowacyjna polityka społeczna” pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Arkadiusza Karwackiego wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015