Transakcje kryptowalutą bitcoin - wybrane zagrożenia

Abstract
W artykule zwrócono uwagę na wybrane zagrożenia związane z internetowym systemem płatności za pomocą kryptowaluty bitcoin. Poruszone zostały zagadnienia związane z anoniowością w sieci Bitcoin, pozyskiwaniem bitcoinów, prawdopodobieństwem podwójnego wydania środków (ang. double spending), ryzykiem inwestycji w kryptowalutę oraz ryzykiem AML.
Description
Keywords
Citation
Kądziołka K., Transakcje kryptowalutą bitcoin - wybrane zagrożenia, [w:] Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 1/2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2015
Belongs to collection