Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Abstract
W książce dokonujemy analizy wybranych fragmentów debat sejmowych, w których do głosu dochodziły emocje i były one ob- serwowalne, lub też obserwowalne było ich tłumienie. Ponadto w analizie zostały także uwzględnione przykłady dotyczące opa- nowywania emocji, taktownego/nietaktownego zachowania, do- brych manier. Analizie poddano lmy umieszczone na portalu YouTube.com, które były pierwotnie nagrywane i transmitowa- ne przez TVP, a później niektórzy internauci zamieszczali je na portalu YouTube.com. Analizowano filmy, w których występowały tylko osoby publiczne, a więc politycy i posłowie. Interesował nas głównie dyskurs parlamentarny, który już wcześniej był poddawany analizie naukowej. Jednak w naszym przypadku analizy koncentrowały się głównie na wymiarze emocjonalnym, a analiza wypowiedzi werbalnych była poddawana interpretacjom głównie z punktu widzenia wzbudzania i tworzenia emocji i w konsekwencji określonej kultury emocjonalnej.
Description
Fragmenty publikacji
Keywords
Citation
Konecki, Krzysztof T. (2016) Emocje i Polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.