Traktat o dobrej prewencji kryminalnej

Abstract
W książce przedstawiono dostępne wyniki badań dotyczących prewencji kryminalnej, w tym prowadzonych przez autora w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zaprezentowano w niej główne wyzwania stojące przed osobami i instytucjami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości oraz warunki „dobrej prewencji kryminalnej”. Publikacja polecana jest: pracownikom naukowym i studentom administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, kryminalistyki, prawa, psychologii oraz socjologii; urzędnikom państwowym i samorządowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, funkcjonariuszom Policji oraz straży miejskich i gminnych; pracownikom organizacji pozarządowych oraz każdemu kto zainteresowany jest różnicą pomiędzy ustaleniami naukowymi a konglomeratem paranauki, ideologii oraz tez niepotwierdzonych badawczo w obszarze bezpieczeństwa. Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prewencją kryminalną. Przedstawiony został kontekst kulturowy, społeczny i historyczny zapobiegania przestępczości, różnorodne podejścia wraz z analizą występujących odmienności, metodyki zorganizowania prewencji kryminalnej i jej ewaluacji. W celu całościowego ujęcia problematyki prewencji kryminalnej, monografia zawiera przegląd obowiązujących przepisów ją regulujących wraz z wnioskami de lege lata i de lege ferenda .
Description
Keywords
Citation
Waszkiewicz, Pawel. Traktat O Dobrej Prewencji Kryminalnej. Warszawa-Newark: Towarzystwo Inicjatyw Prawnych I Kryminalistycznych, 2015.
Belongs to collection