Modelowanie procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji mieszanki betonowej

Abstract
Jednym z krytycznych zagadnień rozpatrywanych w ramach logistycznych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest zaopatrzenie placu budowy w mieszankę betonową. Wskutek coraz większych wymagań odnośnie jakości oraz dążenia do uzyskania specjalnych właściwości betonu, wiele wytwórni dysponuje zaawansowanymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Przedsiębiorstwa te posiadają również floty nowoczesnych betonowozów. Problemem okazuje się jednak wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego. Harmonogramowaniem produkcji mieszanki oraz planowaniem tras przewozowych betonowozów zazwyczaj zajmują się dyspozytorzy, którzy bazują jedynie na własnym doświadczeniu, a nie na rzetelnej analizie wspartej systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji. W artykule scharakteryzowano ograniczenia w dystrybucji mieszanki betonowej oraz opracowano liniowy model matematyczny mający na celu optymalizację procesów transportu i produkcji mieszanki betonowej.
Description
Keywords
Citation
Tomczak M., Bucoń R., Modelowanie procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji mieszanki betonowej. Logistyka 2014 nr 6, 10659-10667.
Belongs to collection