Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (31)

Abstract
Przesłanki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Szanse i zagrożenia zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Wpływ WPR 2014-2020 na zrównoważenie polskiego rolnictwa.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 6
Keywords
Citation
Belongs to collection