Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1)

Abstract
Mechanizmy i skutki subsydiów rolnych - ujęcie teoretyczne. Wpływ reform WPR na zmienność dochodów i ryzyko dochodowe indywidualnych gospodarstw rolniczych. Zarządzanie wartością i ocena sytuacji finansowej - wybrane problemy zarządzania finansami rodzinnych gospodarstw rolniczych. Uwarunkowania aktywności pozarolniczej rolników indywidualnych. Subsydia a finanse i ekonomika gospodarstw osób fizycznych. Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 4
Keywords
Citation
Belongs to collection