Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego

Abstract
Procesy globalizacji i liberalizacji oraz ich wpływ na przemysł spożywczy. Otoczenie zewnętrzne przemysłu spożywczego. Otoczenie wewnętrzne przemysłu spożywczego. Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Stan wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 12
Keywords
Citation
Belongs to collection