Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (województwo kujawsko-pomorskie)

Abstract
W artykule przedstawiono analizę warunków geologiczno-górniczych na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w miejscowości Piła-Młyn w Gminie Gostycyn (województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat Tucholski). Pod koniec XIX i w I połowie XX wieku w dolinie rzeki Brdy intensywną eksploatację złoża węgla brunatnego prowadziło kilka kopalń. Obecnie na części terenów pokopalnianych zlokalizowano osiedle domów jednorodzinnych. Powstanie w roku 2006 zapadliska powierzchni zaniepokoiło mieszkańców. W konsekwencji tego zdarzenia w latach 2008÷2009 na terenie osiedla przeprowadzono badania geofizyczne i geologiczne opisane w artykule. The article presents an analysis of geological and mining conditions in areas of former underground brown coal mines in Piła-Młyn (Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Tuchola administrative district). At the end of the 19th and in the first half of the 20th century several mines have conducted intense brown coal deposit extraction in the valley of the Brda river. Nowadays in a part of post-mining areas a housing estate of single family houses was located. The arisen in 2006 surface depression has alarmed the inhabitants. As a consequence of this event between 2008 and 2009 in the area of the housing estate geophysical and geological surveys described in the article were performed.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection