Ocena wybranych elementów unijnej polityki rolnej

Abstract
Monografia ukazuje szerokie spektrum zagadnień związanych z oceną polityki rolnej prowadzonej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono tu metodologiczne aspekty ewaluacji narzędzi polityki oraz dokonano przeglądu obecnych w literaturze fachowej ocen WPR. W pracy zawarto też dwie analizy. Pierwsza dotyczy skuteczności polityki interwencji na unijnych rynkach rolnych w zakresie stabilizacji rynkowej. Druga analiza obejmuje zagadnienia relacji między WPR a kondycją polskiego sektora rolnego.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 14
Keywords
Citation
Belongs to collection