Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju

Abstract
Kształtowanie spójności obszarów wiejskich w Polsce. Kształtowanie spójności społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie dolnośląskim. Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.
Description
Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 15
Citation
Belongs to collection