Siostrzane obrazy. O fotografiach hrabiny Castiglione i Lady Hawarden

Abstract
Niniejsza praca to wynik porównania fotografii tworzonych przez hrabinę Castiglione i Lady Hawarden na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Otwiera ono nowe możliwości interpretacji tych niezwykłych obrazów. Pierwszy rozdział poświęcony jest podejściu autorek do fotografii jako medium, a także przełamywaniu przez nie mieszczańskiej konwencji spopularyzowanej przez komercyjną fotografię portretową. Drugi rozdział stanowi przegląd inspiracji wizualnych autorek, a także interpretację ich działalności w kontekście zjawisk pokrewnych. Trzeci rozdział zawiera rozważania na temat potencjału emancypacyjnego omawianych fotografii oraz stosunku ich autorek do powielanych we współczesnych im tekstach kultury obrazów kobiecości widzianej z perspektywy męskiego widza.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection