Pozycja i znaczenie kobiet w XX-wiecznej ceramice — na przykładzie Niemiec, Japonii, Anglii i Polski

Abstract
W pracy omawiam historię emancypacji kobiet w ramach ceramiki, na przykładzie Niemiec, Anglii, Japonii i Polski. Omawiam podobieństwa i różnice w procesie emancypacji artystek w poszczególnych krajach. Staram się przybliżyć antropologiczne i historyczne uwarunkowania pracy kobiet z gliną – śledzę jak w XX wieku odzyskują dla siebie język artystycznego wyrazu. Badam kwestię problemu jednoznacznego przyporządkowania ceramiki do kategorii sztuki lub rzemiosła. Opisuję szerzej historię polskiej ceramiki w XX wieku jak i po 2000 roku, diagnozując jej obecną sytuację w czym pomagają mi informacje uzyskane w trakcie rozumów z artystami. Analizuję przykłady twórczości ceramiczek, które w pracach odwołują się do swojego problematycznego dziedzictwa i niejednoznacznej pozycji artystycznej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection