Miasteczko Wilanów — studium przypadku

Abstract
W pracy podjęto próbę analizy Miasteczka Wilanów i zamieszkującej go społeczności. Rozważania osadzono w kontekście historycznym, przedstawiając skrótowy zarys dziejów Wilanowa, który pozostaje wciąż istotną częścią Warszawy. Następnie zostały zaprezentowane kluczowe fakty związane z procesem powstawania Miasteczka i zasiedlania tej nowej części stolicy przez kolejnych nabywców lokali mieszkalnych. Dokonano także porównania projektu Miasteczka z jego późniejszą realizacją oraz poddano refleksji przedmiejski charakter tego osiedla. Ostatnią część pracy stanowi opis i analiza społeczności zamieszkującej Miasteczko, zarówno na poziomie ogólnym jak i pojedynczej wspólnoty.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection