Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie

Abstract
W pracy przedstawiam proces kształtowania się instytucji placu zabaw w ciągu ostatnich dwóch stuleci, a także próbę opisu działania tej przestrzeni w rzeczywistości kulturowej. W proponowanym ujęciu koncentruję się na organizatorach placów zabaw. Rekonstruuję obecne w ich działaniach koncepcje, które przyczyniły się do powstania pierwszych tego typu przestrzeni w Europie i w Ameryce Północnej. Opisuję pierwsze place zabaw powstające w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz Park Jordana w Krakowie. Następnie omawiam sytuację polskich placów zabaw i ogrodów dziecięcych do roku 1975 r. W ostatnim rozdziale analizuję współczesny plac zabaw i problematyzuję kwestie związane z jego funkcjonowaniem. Moim celem było pokazanie, że nie jest on przestrzenią neutralną – ukształtował się w konkretnym czasie i warunkach, co może mieć wpływ na jego użytkowników.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection