Transplantacja narządów ludzkich jako praktyka biopolityczna

Abstract
Praca ma na celu analizę poszczególnych, wybranych aktów prawnych związanych z transplantacją narządów ludzkich i odniesieniu ich do koncepcji biopolityki stworzonej przez Michela Foucaulta. Koncentruje się na wykazaniu, jak skonstruowane są zapisy prawne, jaką logiką się kierują oraz jakie wnioski z zakresu ludzkiego egzystowania, zarówno społecznego, jak jednostkowego, można na ich podstawie wyciągnąć. Pierwsza część składa się z opisu foucaultiańskiej biopolityki, praktyk transplantacyjnych oraz analizy poszczególnych fragmentów urządzania poprzez zderzenie z poszczególnymi składowymi koncepcji biopolityki, jak m.in. interes, populacja, homo oeconomicus. Druga część pracy wskazuje na obszary problematyczne wynikające z urządzania z zakresu zarządzania ciałem, specyficznej formy wymiany, śmierci.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection