Zakład karny jako przestrzeń widziana z perspektywy osadzonego – studium przypadku

Abstract
Tekst dotyczy badania przestrzeni i miejsca w zakładzie karnym z perspektywy skazanego przebywającego w zakładzie penitencjarnym. Na podstawie przeprowadzonego ze skazanym wywiadu podjęto się próby poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: Jak osadzony postrzega przestrzeń w zakładzie karnym? Czy owa przestrzeń występuje?, W jaki sposób ją „wytwarza”?.Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że przestrzeń w zakładzie karnym ma charakter przestrzeni „zamkniętej”, stanowiącej miejsce życia skazanych. Jest to przestrzeń/miejsce życia ograniczone, konstytuowane przez skazanych za pomocą różnych elementów, symboli, osób przebywających w zakładzie karnym i/lub pracujących w nim, a także obowiązujących przepisów.
Description
Keywords
Citation
M. Przybysz-Zaremba (2015), Zakład karny, jako przestrzeń widziana z perspektywy osadzonego – studium przypadku, (w:) Miejsce, przestrzeń, krajobraz - edukacyjne znaki, (red.) Teresa Sadoń-Osowiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015. S. 286-304. ISBN 978-83-7865-278-6
Belongs to collection