Badanie osobniczych progów czucia wibracji u osób zdrowych

Abstract
Palestezjometria. Badano wrażliwość czucia wibracji. Badano znaczną zmienność międzyosobniczą czucia wibracji oraz wyodrębniono typy osobnicze. Stymulowane były opuszki palców ręki w sposób fizjologiczny. Mierzono subiektywne progi czucia wibracji (palestezjogramy) o częstotliwościach najlepszej wrażliwości, tj. 63-125-162-192-250-500 Hz za pomocą miernika MCW-80. Badaniami objęto dużą jednorodną grupę osób zdrowych. Biofizycznie określa się wibracje jako bodziec o energetycznym charakterze dla układu nerwowego.
Description
Keywords
Citation
Bulski L.: czucie wibracji; 1999
Belongs to collection