Informowanie, krytyka i agitacja w wybranych tygodnikach opinii o kandydatach w wyborach prezydenckich w 2015 roku

Abstract
Artykuł przedstawia część wyników badań analizy zawartości mediów przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku w Polsce. Celem badań była ocena, jaki typ materiałów występuje w tygodnikach najczęściej: informacyjne, krytykujące czy agitujące. Analizie poddano głównie częstotliwość publikowania na temat kandydatów oraz wydźwięk publikacji.
Description
Keywords
Citation
Klepka R., Informowanie, krytyka i agitacja w wybranych tygodnikach opinii o kandydatach w wyborach prezydenckich w 2015 roku [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, red. H. Batorowska, Z. Kwiasowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2016, s. 140-152