Wychowanie do patriotyzmu

Abstract
Artykuł podejmuje problematykę patriotyzmu, a dokładnie wychowanie do tej wartości. Patriotyzm jest zjawiskiem wieloaspektowym, złożonym, niezwykle ważnym we współczesnym świecie. Do patriotyzmu, jak do każdej duchowej sprawności, człowieka należy wychować. Ten wymóg w szczególny sposób dotyczy działań ludzi wobec osób młodych, wchodzących dopiero w życie społeczne. Rolę pierwszych nauczycieli miłości ojczyzny spełniają rodzice i  nikt ich nie jest w  stanie w  tej roli zastąpić. Wychowanie patriotyczne dokonuje się także poprzez aktualne świadectwo liderów i  przywódców narodowych, stąd tak bardzo ważną rolę wychowawczą peł- ni postawa polityków, nauczycieli i ludzi prezentujących autorytet ważnych instytucji społecznych.
Description
Keywords
Citation
Zwoliński A., Wychowanie do patriotyzmu, Labor et Educatio 2015, nr 3, s.355-375.
Belongs to collection