Odwołanie członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej - formalne procedury a praktyka

Abstract
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Odwołanie członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej - formalne procedury a praktyka, "Przegląd Corporate Governance" 2012 nr 3, s. 110-119
Belongs to collection