Wpływ założeń kulturowych na kształtowanie postaw i zachowań ludzi w organizacji

Abstract
Description
Citation
W. Walczak, Wpływ założeń kulturowych na kształtowanie postaw i zachowań ludzi w organizacji, "Humanizacja Pracy" 2015 nr 2, s. 2013-218
Belongs to collection