IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata” Akademia Marynarki Wojennej Gdynia 17–20.06.2015 rok