Uwarunkowania rozwoju połączeń intermodalnych w obsłudze Terminalu Promowego Świnoujście

Abstract
We wprowadzeniu krótko scharakteryzowano rynek przewozów intermodalnych w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem ograniczeń wpływających na nierównomierność jego rozwoju. Autor pokazuje niski stopień rozwoju analizowanego systemu przewozów w obsłudze portów ujścia Odry. W dalszej części przedstawiono projekt powstania bazy intermodalnej na obszarze Terminalu Promowego Świnoujście. Pokazano potencjał rynkowy dla uruchomienia nowych połączeń intermodalnych morsko-lądowych z wykorzystaniem tego terminalu. Wreszcie przedstawiono założenia techniczne i eksploatacyjne dla połączenia intermodalnego Świnoujście-Budapeszt. Artykuł kończy podsumowanie pokazujące inne możliwości i zagrożenia w rozwoju przewozów intermodalnych do i z portów Pomorza Zachodniego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection