Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym

Abstract
Książka podsumowuje wyniki badania podłużnego w klasach 1–3 szkoły podstawowej, które zostało przeprowadzone w latach 2010–2012. Na podstawie zebranych danych podjęto próbę opracowania kontekstowego modelu efektywności nauczania po I etapie edukacji. W rozdziale 1 przedstawiono organizację i aspekty metodologiczne badania podłużnego, które dostarczyło danych niezbędnych do prac nad modelami oceny efektywności nauczania. W rozdziale 2 omówiono wyniki analiz pozaszkolnych uwarunkowań osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji w Polsce. Rezultaty tych analiz przygotowały grunt pod prace nad modelami oceny efektywności nauczania, które powinny skutecznie kontrolować wpływ pozaszkolnych, kontekstowych czynników. W rozdziale 3 przedstawiono możliwe do zastosowania dla I etapu kształcenia w Polsce kontekstowe modele oceny efektywności nauczania. Próbę weryfikacji trafności kontekstowych wskaźników efektywności nauczania dla tego etapu edukacji, na podstawie kryteriów zewnętrznych, podjęto w rozdziale 4. W aneksie 2 opisano szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz.
Description
Keywords
Citation
Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P. (2014). Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Belongs to collection