First record of rare fish snake blenny Lumpenus lampretaeformis (Walbaum 1792) in the Puck Bay

Abstract
Snake blenny was noted for the first time in the Puck Bay [see Fig.1] on depth 42.1 m. This part of the Bay is connected with Gdańsk, deep with the maximum depth of 118 m. Snake blenny is probably a post glacial relict fish species in the Baltic. It prefers comparatively deep waters between 30 m to 120 m, as those water depths probably holds the suitable habitat for the fish for spawning and feeding life. However, considering snake blenny’s low tolerance for oxygen deficiency, which may occur in deepest parts of the Gulf of Gdansk, this species may be endangered in this area

Taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis (Walbaum 1792) został odnotowany po raz pierwszy w wodach Zatoki Puckiej na głębokości 42,1 m (rys 1.) w bezpośrednim sąsiedztwie Głębi Gdańskiej gdzie maksymalna głębokość dochodzi do 118 m. W Bałtyku ryba ta jest prawdopodobnie reliktem pochodzenia polodowcowego. Siedliskiem taśmiaka długiego, zarówno dla celów rozrodczych jak i żerowiskowych, w Bałtyku są wody w zakresie głębokości od 30 m do 120 m. Biorąc pod uwagę wrażliwość tego gatunku na niedobory tlenowe, które występują w Bałtyku w szczególności w najgłębszych partiach wód włączając tu Głębię Gdańską, jego siedliska mogą być zagrożone
Description
Keywords
Citation
Pieckiel P., Wawrzyniak W.: First record of rare fish snake blenny Lumpenus lampretaeformis (Walbaum 1792) in the Puck Bay (Gulf of Gdansk): BMI, 2016; 31(1): 7-10
Belongs to collection