Analiza porównawcza koncepcji rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin

Abstract
Artykuł pokazuje i porównuje dwie alternatywne koncepcje rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin, realizowaną obecnie przez spółkę DB Port Szczecin i opracowaną przez spółkę Rhenus Port Logistics. Obie koncepcje choć bazują na tym samym potencjale portowym wyznaczają dwa różne kierunki rozwojowe. Dyskusja wskazuje mocne i słabe strony projektów.
Description
Keywords
Citation