Narracyjne rozumienie innego człowieka a jakość więzi społecznych

Abstract
Celem artykułu jest prezentacja szeregu badań nad narracyjnym rozumieniem drugiego człowieka i podsumowanie płynących z nich wniosków dotyczących wprost lub pośrednio jakości więzi społecznych. Przedstawione w artykule dane z badań eksperymentalnych wskazują na to, że narracyjne rozumienie innego człowieka sprzyja indywidualizacji jego wizerunku, zmniejsza zaś wagę treści stereotypowych. W tworzącym się wizerunku osoby większa jest rola emocji i motywów, co pozwala na lepsze rozumienie decyzji, potrzeb i uczuć innego człowieka. W szeregu eksperymentów stwierdzono, że narracyjny sposób rozumienia innej osoby pozytywnie wpływa na zaangażowanie w jej sprawy i na pomoc, gdy jest w potrzebie. W kontekście historii druga osoba jest dla nas bliższa psychologicznie, czego przejawem jest empatyzowanie z nią i dostrzeganie wspólnoty doświadczeń. Te konsekwencje narracyjnego rozumienia podwyższają jakość więzi między ludźmi i wpływają tym samym na jakość ich życia.
Description
The aim of the article is to present data and conclusions from several experiments on narrative understanding of other persons, with special relevance to the quality of social relationship. The data indicate that understanding other person within a personal story frame facilitates individualization of the person, and serves as a buffer against stereotypization. Within a narrative frame, motives and emotions of a person became more important. Personal history facilitates engagement in the problems of a person and facilitates empathetic communication. Moreover, narratives increase readiness to help a person in need. This readiness was observed at the level of a decision to help and at the level of the ąuality of helping efforts: they were more productive. It seems that narrative understanding of other persons enhances the quality of social bonds and - as a conseąuence - the quality of life.
Keywords
Citation
Trzebiński, J., Zięba M. Narracyjne rozumienie innego człowieka a jakość więzi społecznych.Psychologia Jakości Życia T. 5, 2006, nr 2, s. 143-160.
Belongs to collection