Koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw CCI (Corporate Community Involvement) – teoretyczne i praktyczne podstawy zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa w otoczeniu

Abstract
Celem artykułu jest analiza teoretycznych i praktycznych podstaw rozpowszechniania się wśród przedsiębiorstw koncepcji CCI, czyli społecznego zaangażowania. Przedmiotem analizy są aspekty teoretyczne i zjawiska obserwowane w praktyce, sprzyjające rozwojowi tej koncepcji wśród przedsiębiorstw. Są to m.in.: potrzeba budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, wzmocnienie motywacji pracowników i ich lojalności, a także poszukiwanie przez przedsiębiorstwa nowych źródeł przewagi konkurencyjnej.
Description
Tytuł projektu: Fundacja korporacyjna jako narzędzie realizacji celów społecznych przedsiębiorstwa.
Keywords
Citation
Belongs to collection