Współpraca stowarzyszeń i fundacji - wybrane wyniki badań sondażowych

Abstract
Celem tego opracowania jest prezentacja wybranych wyników badań sondażowych dotyczących zakresu i form współpracy organizacji non-profit na przykładzie stowarzyszeń i fundacji z podmiotami z różnych sektorów, rozpoznanie warunków wpływających na występowanie określonych więzi oraz określenie korzyści i problemów wynikających z zastosowania poszczególnych form współpracy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection