Fundacje korporacyjne i ich miejsce w realizacji idei zaangażowania społecznego pracowników firm-założycieli

Abstract
Zaangażowanie w inicjatywy społeczne pracowników przedsiębiorstw, m.in. poprzez wolontariat pracowniczy, staje się jedną z bardziej popularnych form działań społecznych firm i realizowane jest m.in. poprzez funkcjonowanie fundacji korporacyjnych. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska zaangażowania pracowników w inicjatywy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca fundacji korporacyjnych w omawianym zjawisku. Wskazane zostaną również korzyści, jakie daje zaangażowanie w działania społeczne pracowników im samym oraz przedsiębiorstwom, które ich zatrudniają. Do opisu powyższych zjawisk wykorzystano badania literaturowe oraz wyniki badań własnych fundacji korporacyjnych jak i podmiotów je tworzących, w których zastosowano dwie metody badań: badanie ilościowe (technika ankiety) i badania jakościowe (technika indywidualnego wywiadu pogłębionego.
Description
Tytuł projektu: Fundacja korporacyjna jako narzędzie realizacji celów społecznych przedsiębiorstwa.
Keywords
Citation
Belongs to collection