Pozostałości archiwum

Abstract
Description
Keywords
Citation
Andrzej Leśniak, Pozostałości archiwum, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, 2009 t. 3, Muzeum Sztuki w Łodzi
Belongs to collection