Wizualne analizy, interaktywne narracje

Abstract
Description
Keywords
Citation
Radomski, A. (2016). Wizualne analizy, Interaktywne narracje. W: R. Za­płata (red.), Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, (s. 69–82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.