Clifford Geertz a gramatyka kultury

Abstract
Description
Keywords
Citation
Radomski, A. (2016). Clifford Geertz a gramatyka kultury. W: A. A. Szafrański (red.), Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja? Wydawnictwo KUL
Belongs to collection