Uwarunkowania rozwoju transportu multimodalnego w Europie

Abstract
Analiza uwarunkowań rozwoju transportu multimodalnego przeprowadzona w odniesieniu do dwóch istotnych działań: promocji żeglugi bliskiego zasięgu i wprowadzenia jednego standardu multimodalnych jednostek ładunkowych, pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 1) wytyczenie przebiegu „autostrad morskich” powinno być poprzedzone dokładną wielokryterialną analizą podatności portów europejskich na utworzenie w nich europejskich terminali multimodalnych, 2) terminale portowe muszą pełnić rolę centrów logistycznych, najważniejszych węzłów w morsko-lądowych łańcuchach transportowych, 3) standard EILU łączy w sobie kontenerowej jednostki ładunkowej i nadwozia wymiennego i spełnia najważniejsze wymagania techniczne stawiane przez środki transportu morskiego i lądowego, 4) najważniejszą przeszkodą w szybkim upowszechnieniu się EILU jest konieczność dostosowania do jej wymiarów ładowni kontenerowców oraz wysoka cena tej jednostki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection