Islam a Internet

Abstract
Description
Keywords
Citation
Siuda, P., Islam a Internet [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) Z.E. Zieliński, Kielce 2009, Zeszyty Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce 2009, 2 (tom 1), s. 91-99.
Belongs to collection